W

 • wspólnotowy obszar celny

  Kategoria: Biznes

 • współczynnik rozszerzalności

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • wykańczanie opakowań na zimno

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • wytrzymałość na ściskanie

  Wytrzymałość na ściskanie jest to maksymalne naprężenie, jakie materiał może wytrzymać w warunkach działania obciążenia zgniatającego. Wytrzymałość na ściskanie materiału, który ulega uszkodzeniu w skutek pękania powodującego rozpadanie się, można określić w obrębie dość wąskiego przedziału jako niezależną właściwość. Dlatego wytrzymałość na ściskanie jest definiowana jako wielkość naprężenia potrzebnego do odkształcenia materiału we wcześniej określonym stopniu. Oblicza się ją dzieląc maksymalne obciążenie przez pole przekroju poprzecznego próbki poddawanej próbie ściskania.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • wytwarzanie form

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja