D

 • DAP (dostarczone do miejsca)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. DAP to skrót Delivered at place oznacza, że sprzedający dostarcza towar aż do miejsca określonego przez odbiorcę. W przeciwieństwie do warunku DAT, tutaj w gestii kupującego jest rozładunek towaru. W kwestii ryzyka za przesyłkę i kosztów transportu, przechodzą one na kupującego z momentem udostępnienia towaru odbiorcy w miejscu przeznaczenia. Nazwa miejsca przeznaczenia znajdująca się przy skrócie DAP, oznacza dokąd konkretnie przesyłka ma być dowieziona np. DAP Poznań oznacza, że przesyłka będzie dostarczona do tego miasta, do konkretnie określonego przez odbiorcę miejsca.

  Kategoria: Biznes

 • DDP (dostarczone, cło opłacone)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. Formuła DDP oznacza, że sprzedający ponosi koszty: dostarczenia towaru do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego; sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jego ekwiwalentem; uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie; cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem; zawarcia umowy przewozu; zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru; dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego; kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie; opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania. Formuła DDP odzwierciedla sytuację w której sprzedający przyjmuje na siebie największe zobowiązania, odwrotnie jak przy formule EXW.

  Kategoria: Biznes

 • DDU (dostarczone, cło nieopłacone)

  Kategoria: Biznes

 • Detektor

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • Dyspersja pigmentu

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja