T

 • tabletki do ssania

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • tabletki

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • temperatura topnienia

  Temperatura topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz. Jest to też najwyższa możliwa temperatura, w której może rozpocząć się krystalizacja tej substancji. Krystalizacja zachodzi jednak często przy niższej temperaturze niż temperatura topnienia, co zależy od wielu czynników, np. obecności zarodków krystalizacji, tempa schładzania czy ciśnienia.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • temperatura wrzenia

  Temperatura, w jakiej zachodzi przemiana fazowa cieczy w gaz (parę). W temperaturze wrzenia prężność pary nasyconej nad płaską powierzchnią cieczy równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Zmieniając to ciśnienie, zmienia się także temperaturę wrzenia. Przykład: Zewnętrzne ciśnienie wynosi ok. 1/15 atmosfery, woda wrze w temperaturze ciała człowieka, natomiast przy ciśnieniu 20 atmosfer jej temperatura wrzenia wynosi ok. 213°C.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • temperatura zapołonu

  Temperatura zapłonu jest to minimalna temperatura, w której dana substancja wytwarza taką ilość pary, która ulega zapaleniu się po zbliżeniu płomienia.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • twardość

  Twardość jest to miara odporności materiału na umiejscowione odkształcenie plastyczne. W większości prób twardości występuje wgniatanie, lecz twardość może być przedstawiana jako odporność na zarysowanie (próba z użyciem pilników wzorcowych) lub odbojność pocisku odbijanego od materiału (próba twardości według Shore’a). Niektóre z często spotykanych miar twardości mierzonej wgłębnikiem jest twardość według Brinella, twardość według Rockwella, twardość ASTM , twardość mierzona w próbie udarności przy użyciu piramidy diamentowej, twardość mierzona twardościomierzem, twardość według Konopa oraz twardość według Pfunda. W normie ASTM E-140 jest zamieszczona tabela przedstawiająca różnego typu wartości liczbowe twardości metali. Twardość stanowi często dobre wskazanie właściwości materiałów związanych z rozciąganiem i ścieraniem.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne