C

 • CIF (koszty, ubezpieczenie, fracht)

  Międzynarodowa formuła handlu wg Incoterms 2010. W ramach formuły CIF skr. (cost , insurance and freight paid to) sprzedający dostarcza towar do portu przeznaczenia w kraju importera. W kwestii ryzyka za przesyłkę i kosztów transportu sytuacja wygląda tutaj podobnie jak w przypadku CPT/CFR. Ryzyko za towar przechodzi na kupującego dopiero przy załadunku na środek transportu (statek, samolot) natomiast koszt transportu od momentu załadunku aż do portu docelowego w kraju importera pokrywa w całości sprzedający. Dodatkowo w ramach tego warunku sprzedający płaci również ubezpieczenie towaru w trakcie transportu. Nazwa portu znajdująca się przy skrócie CIP/CIF np. CIP/CIF Gdańsk oznacza port docelowy dla danej przesyłki.

  Kategoria: Biznes

 • CPT (koszt opłacony)

  Międzynarodowa formuła handlu wg. Incoterms 2010 określająca warunki sprzedaży. CPT to skrót Carriage Paid To (... named destination port) – Przewoźne opłacone do (... określonego miejsca przeznaczenia). Sprzedający odpowiada za koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do określonego miejsca przeznaczenia lecz nie odpowiada za wykupienie ubezpieczenia.

  Kategoria: Biznes

 • czas wiązania

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne