L

  • lepkość

    Lepkość – właściwość cieczy charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw cieczy podczas przepływu. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech cieczy.

    Kategoria: Parametry fizykochemiczne