R

  • reklamacja

    Kategoria: Biznes

  • rozszerzalność przy wiązaniu

    Rozszerzalność gispu protetyczgo jest niekorzystnym zjawiskiem związanym z przemianą gisu pólwodnego w gips dwuwodny.

    Kategoria: Parametry fizykochemiczne