G

 • gęstość

  Gęstość : stosunek masy substancji do zajmowanej przez nią objętości. Dla substancji jednorodnych masa substancji może być wybrana dowolnie. Jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość substancji d wynosi d= m/V.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • gęstość nasypowa

  Gęstość nasypowa jest to masa materiału (najczęściej suchego) podzielona przez objętość jaką ten materiał zajmuje. Objętość zawiera przestrzeń pomiędzy cząsteczkami, przestrzeń wewnątrz porów ciała stałego, a także objętość samego ciała stałego. Inaczej jest to też gęstość objętościowa świeżo usypanego materiału. Gęstość nasypowa materiału może się zmieniać w zależności od tego w jakim stanie lub w jaki sposób jest przechowywane. Świeżo nasypany materiał ma określoną gęstość nasypową. Z upływem czasu lub w wyniku nacisku zewnętrznego zmniejszy przestrzenie między cząstkami materiału, który zmniejszy objętość. Powoduje to wzrost wartości gęstości nasypowej.

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne

 • granulat do rozpuszczania

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja