O

 • odlewanie grawitacyjne

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • odlewanie średniociśnieniowe

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • odlewanie wysokociśnieniowe

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • Odporność na działanie wody

  Kategoria: Zastosowanie i produkcja

 • ogólna liczba drobnoustrojów

  Kategoria: Parametry fizykochemiczne